Kontakt

Katedra Badań Operacyjnych
Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
tel. 71 36 80 334
e-mail: kbo@ue.wroc.pl

http://mzbo2015.ue.wroc.pl

http://kbo.ue.wroc.pl