Informacje organizacyjne

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Szanowni Państwo,

 Z wielką przyjemnością zawiadamiamy, że przygotowywana jest XXXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Władysława Bukietyńskiego Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych 2015.

 Celem konferencji jest, wzorem lat ubiegłych, stworzenie dla młodych teoretyków, a także praktyków dyscypliny, forum wymiany myśli na temat najnowszych osiągnięć dotyczących metod oraz nowoczesnych zastosowań badań operacyjnych.

Konferencja odbędzie się w dniach 18-20 października 2015 roku. Organizatorem Konferencji jest Katedra Badań Operacyjnych Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przewidujemy, że Konferencja zgromadzi ok. 50 uczestników zarówno z grona pracowników naukowych, jak i praktyków gospodarczych.

Jesteśmy przekonani, że atutem Konferencji będzie też jej lokalizacja. Odbędzie się ona w nowo wyremontowanych obiektach konferencyjnych Pałacu Łagów w Łagowie k. Zgorzelca. Szacujemy, że koszt udziału w konferencji wyniesie 1100 zł. Bardzo liczymy na udział Państwa w Konferencji.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Marek Nowiński, prof. UE